หน่วยกู้ชีพเทศบาลส้มป่อย เคส รับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

หน่วยกู้ชีพเทศบาลส้มป่อย เคส รับ-ส่ง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

21 มิ.ย. 2022 14:55:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 12

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้รับแจ้งจากผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงติดต่อมาที่หน่วยงานกู้ชีพเทศบาลส้มป่อยได้มีการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยในเขตตำบลส้มป่อย ไปที่โรงพยาบาลราษีไศล

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP