โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปรับปรุงล่าสุด 11 ม.ค. 2024 07:09:52 97

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • 3.1 โครงการ
  • 3.2 คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงาน
  • 3.3 การประชุมขับเคลื่อน-บันทึกลงนามข้อตกลง
  • 3.4 การขับเคลื่อนกิจกรรม
  • 3.5 คณะกรรมการ 5 ส
  • 3.6 การอบรมให้ความรู้ 5 ส
  • 3.7 การพัฒนาพื้นที่ภายในวัด
  • 3.8 การรายงานผลการจัดกิจกรรม
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP