กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 มิ.ย. 2023 17:17:24 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 87
เทศบาลตำบลส้มป่อยได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)...
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 มิ.ย. 2023 17:16:32 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 66
เทศบาลตำบลส้มป่อย ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พิธีมอบเกียรติบัตร และแฟ้มสะสมผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลส้มป่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหมอก
4 เม.ย. 2023 09:25:20 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 97
วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และแฟ้มสะสมผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลส้มป่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็...
โครงการเรียนรู้โลกกว้างนอกสถานศึกษา ณ วัดพระธาตุเรืองรอง, ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สวนสมเด็จย่า)
4 เม.ย. 2023 09:21:27 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 82
เทศบาลตำบลส้มป่อย นำโดยนางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย และคณะคุณครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มป่อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหมอก  ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว...
ออกมอบถุงยังชีพและสำรวจความพร้อมให้การช่วยเหลือแแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนภาย ในพื้นที่เขตตำบลส้มป่อย
3 เม.ย. 2023 16:15:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 101
  วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย คณะสมาชิกเทศบาลตำบลส้มป่อย พร้อมด้วยทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง (CG)   ออกมอบถุงยังชีพและสำรวจความพร้อ...
พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3 เม.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 107
นางสาวชวัญรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เทศบาลตำบลส้มป่อย เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องด้วย บ้านส้ม...
ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งคณะอาจารย์พี่เลี้ยง เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อจิตอาสาและองค์กรอิสระด้านสุขภาพ ระบบประสานงานส่ง-ต่อ นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา "กู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย"
30 ม.ค. 2023 14:30:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 100
เทศบาลตำบลส้มป่อย โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ผู้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมกับทีมงานกู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา...
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
6 ธ.ค. 2022 11:32:07 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 131
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  โดยมีนายท่านนายอำเภอราษีไศล มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมในครั้งนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ในเขตพื้นที...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP