กิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 มิ.ย. 2023 17:17:24 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 223
เทศบาลตำบลส้มป่อยได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลส้มป่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 8 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม)...
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 มิ.ย. 2023 17:16:32 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 143
เทศบาลตำบลส้มป่อย ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP