เรื่องร้องเรียนทุจริต

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต ถึง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อยได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย
  3. ทางโทรศัพท์ 045 913567 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP