ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย
เข้าสู่เว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร