โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ระดับอำเภอ ปี 2565

14 ก.ย. 2022 14:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 123

 

เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน และประชาชนตำบลส้มป่อย
สมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน WWW.Sdnthailand.com (หัวข้อเข้าพรรษา)

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP