ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในตำบลส้มป่อย เป็นการเบื้องต้น

3 ต.ค. 2022 16:23:45 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 49

นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลส้มป่อยมอบหมายให้ อปพร. เทศบาลตำบลส้มป่อย ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในตำบลส้มป่อย เป็นการเบื้องต้น

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP