หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย

12 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 77

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยมีนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำยลส้มป่อย เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลส้มป่อยเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ และทางเทศบาลตำบลส้มป่อยจะได้นำไปให้กับผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อยต่อไป

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP