สำรวจถนนเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

สำรวจถนนเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

8 มิ.ย. 2022 13:51:43 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 32

เทศบาลตำบลส้มป่อย นำโดยนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส้มป่อย และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลส้มป่อย ออกสำรวจถนนภายในตำบลส้มป่อย เพื่อดำเนินงานซ่อมแซมถนนชำรุด ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก  เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP