ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

6 ธ.ค. 2022 11:28:37 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 141

วันที่ 28 พ.ย. 2565 สำนักงานเกษตร อำภอราษีไศล ร่วมกับเทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP