มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย

30 ก.ย. 2022 09:53:16 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 157

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสงคราม  ทาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลส้มป่อย นำคณะสมาชิกสภาฯเทศบาลตำบลส้มป่อย มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย ทั้งพระสงฆ์และประชาชนของชาวตำบลส้มป่อย ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP