ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง

28 มี.ค. 2022 10:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 31

วันที่ 28  มีนาคม  2565  นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลส้มป่อย กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ฝนตกและมีลมกรรโชกแรง ทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่  18 มีนาคม 2565  จำนวน 13 ราย

 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP