ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จากสายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 15 ถึงสายแยกบ้านดอนตุ่น หมู่ที่ 5 (เส้นสนามม้า) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก จากสายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 15 ถึงสายแยกบ้านดอนตุ่น หมู่ที่ 5 (เส้นสนามม้า) โดยวิธีคัดเลือก

18 ต.ค. 2021 14:30:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 17

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP