ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโก หมู่ที่ 13 ถึงสายแยกบ้านโกแดง หมู่ที่ 12 (เส้นท้ายหมู่บ้าน) บ้านโก หมู่ที่ 13 ตำบลส้มป่อย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโก หมู่ที่ 13 ถึงสายแยกบ้านโกแดง หมู่ที่ 12 (เส้นท้ายหมู่บ้าน) บ้านโก หมู่ที่ 13 ตำบลส้มป่อย โดยวิธีคัดเลือก

20 ธ.ค. 2021 14:25:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 21

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP