นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย

18 ต.ค. 2022 14:35:42 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 89

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย เพื่อเป็บกำลังใจแก่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายอำเภอราษีไศลและนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยให้การต้อนรับ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP