นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย

6 ต.ค. 2022 12:18:28 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 68

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย และออกเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบภัย เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องชาวตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP