ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งคณะอาจารย์พี่เลี้ยง เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อจิตอาสาและองค์กรอิสระด้านสุขภาพ ระบบประสานงานส่ง-ต่อ นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา "กู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย"

30 ม.ค. 2023 14:30:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 25

เทศบาลตำบลส้มป่อย โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ผู้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมกับทีมงานกู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งคณะอาจารย์พี่เลี้ยง ทั้งหมด 13 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อจิตอาสาและองค์กรอิสระด้านสุขภาพ ระบบประสานงานส่ง-ต่อ นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา "กู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย" เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP