งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ขยะบริเวณคลองน้ำเก่าหลังบ้านส้มป่อย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ขยะบริเวณคลองน้ำเก่าหลังบ้านส้มป่อย

20 มิ.ย. 2022 15:20:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 9

ด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลส้มป่อย ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากประชาชนเวลา 15.30 น. เมื่อ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน 2565 และขอความอนุเคราะห์รถน้ำดับเพลิงของเทศบาลส้มป่อยช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ขยะในคลองส่งน้ำเก่า บริเวณหลังบ้านส้มป่อยระหว่างบ้านส้มป่อยหมู่ 2,15 

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP