คณะจากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและคณะจากกลุ่มออมทรัพย์จากจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลส้มป่อย

คณะจากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและคณะจากกลุ่มออมทรัพย์จากจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลส้มป่อย

8 ก.พ. 2016 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 41

คณะจากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและคณะจากกลุ่มออมทรัพย์จากจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลส้มป่อย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการต้อนรับจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส้มป่อยและคณะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองให้การต้อนรับ

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP