กิจกรรม

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย
18 ต.ค. 2022 14:35:42 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 42
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย เพื่อเป็บกำลังใจแก่พี่น้องที่ได้รับควา...
หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย
12 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 36
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยมีนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย...
นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย
6 ต.ค. 2022 12:18:28 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 67
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย และออกเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบภัย เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องชาวตำบลส้ม...
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในตำบลส้มป่อย เป็นการเบื้องต้น
3 ต.ค. 2022 16:23:45 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 48
นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลส้มป่อยมอบหมายให้ อปพร. เทศบาลตำบลส้มป่อย ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ใ...
มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย
30 ก.ย. 2022 09:53:16 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 51
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสงคราม  ทาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลส้มป่อย นำคณะสมาชิกสภาฯเทศบาลตำบลส้มป่อย มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย ทั้งพระสงฆ์และประชาชนขอ...
ออกให้การช่วยเหลือพี่น้อง ชาวตำบลส้มป่อยที่ได้รับลกระทบจาก เหตุอุทกภัยฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย
29 ก.ย. 2022 14:04:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 48
นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นากเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อปพร.เทศบาลตำบลส้มป่อย รวมทั้งผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย ออกให้การช่วยเหลือพี่น้อง ชาวตำบลส้ม...
งานบุญข้าวกระยสสารทและงานไหว้พระธาตุ วัดบ้านโก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
26 ก.ย. 2022 11:29:14 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 56
วันที่ 25 กันนายน 2565 เทศบาลตำบลส้มป่อย โดยนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ได้มอบหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลตำบลส้มป่อย เข้าร่วมงานบุญข้าวกระยสสารทและ...
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลส้มป่อย
23 ก.ย. 2022 16:05:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 43
วันที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยมี นางสาวชวันรัตน์  ...
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลส้มป่อยเข้าร่วมงาน U2T For BCG ศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
23 ก.ย. 2022 11:25:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 42
วันที่ 23 กันยายน 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลส้มป่อยเข้าร่วมงาน U2T For BCG ศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยทางกลุ่มได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม เช่น ชาชงสมุนไพร(ใบกระท่อม) กาแฟเพื่อ...
นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 ก.ย. 2022 20:14:26 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 41
นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบล...
โครงการประเพณีบุญสรภัญญะและบุญมหาสังฆทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
19 ก.ย. 2022 15:10:43 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 47
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมจัดงานโครงการประเพณีบุญสรภัญญะและบุญมหา...
ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวของพี่น้องชาวตำบลส้มป่อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง
15 ก.ย. 2022 11:47:40 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 47
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวของพี่น้องชาวตำบลส้มป่อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง ทำให้น้ำไหล่เข้าท่...
ร่วมพิธีงานบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
8 ก.ย. 2022 16:55:40 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 59
เทศบาลตำบลส้มป่อยโดย นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัย ร่วมพิธีงานบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลส้ม...
เทศบาลตำบลส้มป่อย โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข ออกโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 ส.ค. 2022 17:46:28 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 26
เทศบาลตำบลส้มป่อย โดย นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ได้มอบหมายให้สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข ออกโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสั...
เทศบาลตำบลส้มป่อย จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับ อปพร. ของเทศบาลตำบลส้มป่อย
19 ส.ค. 2022 10:41:28 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 78
เทศบาลตำบลส้มป่อย จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับ อปพร. ของเทศบาลตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และฝึกทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ควา...
กิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
11 ส.ค. 2022 15:54:45 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 68
เทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP