กิจกรรม

ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งคณะอาจารย์พี่เลี้ยง เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อจิตอาสาและองค์กรอิสระด้านสุขภาพ ระบบประสานงานส่ง-ต่อ นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา "กู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย"
30 ม.ค. 2023 14:30:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 24
เทศบาลตำบลส้มป่อย โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ผู้คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ร่วมกับทีมงานกู้ชีพเทศบาลตำบลส้มป่อย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา...
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
6 ธ.ค. 2022 11:32:07 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 64
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดอบรมตามโรงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  โดยมีนายท่านนายอำเภอราษีไศล มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม ในการอบรมในครั้งนี้มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ในเขตพื้นที...
ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
6 ธ.ค. 2022 11:28:37 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 55
วันที่ 28 พ.ย. 2565 สำนักงานเกษตร อำภอราษีไศล ร่วมกับเทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านส้มป่อย หมู่...
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย
18 ต.ค. 2022 14:35:42 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 89
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย เพื่อเป็บกำลังใจแก่พี่น้องที่ได้รับควา...
หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย
12 ต.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 76
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 หจก.สมชายรุ่งเรือง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยมีนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย...
นายอำเภอราษีไศล ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย
11 ต.ค. 2022 15:56:35 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 60
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอำเภอราษีไศล ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย และเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลส้มป่อยที่ได้รับผลกระทบในครั้งน...
นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย
6 ต.ค. 2022 12:18:28 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 122
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลส้มป่อย และออกเยี่ยมครัวเรือนที่ประสบภัย เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องชาวตำบลส้ม...
ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในตำบลส้มป่อย เป็นการเบื้องต้น
3 ต.ค. 2022 16:23:45 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 85
นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลส้มป่อยมอบหมายให้ อปพร. เทศบาลตำบลส้มป่อย ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลส้มป่อย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม ใ...
มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย
30 ก.ย. 2022 09:53:16 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 90
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสงคราม  ทาวัน ประธานสภาเทศบาลตำบลส้มป่อย นำคณะสมาชิกสภาฯเทศบาลตำบลส้มป่อย มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ ตำบลส้มป่อย ทั้งพระสงฆ์และประชาชนขอ...
ออกให้การช่วยเหลือพี่น้อง ชาวตำบลส้มป่อยที่ได้รับลกระทบจาก เหตุอุทกภัยฝนตกหนักในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย
29 ก.ย. 2022 14:04:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 84
นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นากเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อปพร.เทศบาลตำบลส้มป่อย รวมทั้งผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลส้มป่อย ออกให้การช่วยเหลือพี่น้อง ชาวตำบลส้ม...
งานบุญข้าวกระยสสารทและงานไหว้พระธาตุ วัดบ้านโก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
26 ก.ย. 2022 11:29:14 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 96
วันที่ 25 กันนายน 2565 เทศบาลตำบลส้มป่อย โดยนางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ได้มอบหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลตำบลส้มป่อย เข้าร่วมงานบุญข้าวกระยสสารทและ...
เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลส้มป่อย
23 ก.ย. 2022 16:05:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 78
วันที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลส้มป่อยจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลส้มป่อย โดยมี นางสาวชวันรัตน์  ...
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลส้มป่อยเข้าร่วมงาน U2T For BCG ศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
23 ก.ย. 2022 11:25:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 78
วันที่ 23 กันยายน 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เทศบาลตำบลส้มป่อยเข้าร่วมงาน U2T For BCG ศรีสะเกษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยทางกลุ่มได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม เช่น ชาชงสมุนไพร(ใบกระท่อม) กาแฟเพื่อ...
นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
22 ก.ย. 2022 20:14:26 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 75
นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาฯ ออกให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ของตำบลส้มป่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือและเป็นการให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบล...
โครงการประเพณีบุญสรภัญญะและบุญมหาสังฆทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดบ้านส้มป่อยใหญ่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
19 ก.ย. 2022 15:10:43 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 85
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมจัดงานโครงการประเพณีบุญสรภัญญะและบุญมหา...
ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวของพี่น้องชาวตำบลส้มป่อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง
15 ก.ย. 2022 11:47:40 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 85
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย นำคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวของพี่น้องชาวตำบลส้มป่อย ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะแม่น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง ทำให้น้ำไหล่เข้าท่...
ร่วมพิธีงานบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
8 ก.ย. 2022 16:55:40 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 94
เทศบาลตำบลส้มป่อยโดย นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครป้องกันภัย ร่วมพิธีงานบุญสังฆทาน ณ วัดบ้านโง้ง หมู่ที่ 6 ตำบลส้ม...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP