กิจกรรม

การประชุมเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในภารกิจ และแจ้งประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมของสภาท้องถิ่น จริยธรรมหลัก 7 ข้อ และจริยธรรมทั่วไป 9 ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
27 เม.ย. 2022 16:18:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 22
          วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ...
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านทุจริต
22 เม.ย. 2022 14:41:02 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 60
                          วันที่ 22  เมษายน  2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลส้มป่อย  โดย นางสาวชวันรัตน์ สะอาดธนาทรัพย์ นา...
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
28 มี.ค. 2022 10:45:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 71
                    วันที่ 28 มีนาคม  2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลส้มป่อย  โดย นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย...
Big Cleaning Day ณ บ้านโนนศิลป์ หมู่ที่ 4 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
9 มี.ค. 2022 09:19:05 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 79
          วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวชวันรัตน์  สะอาดธนาทรัพย์  นายกเทศมนตรีตำบลส้มป่อย  ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เ...
คณะจากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและคณะจากกลุ่มออมทรัพย์จากจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลส้มป่อย
8 ก.พ. 2016 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 43
คณะจากศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานีและคณะจากกลุ่มออมทรัพย์จากจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลส้มป่อย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการ...
กิจกรรมโครงการ Bike For Dad
8 ธ.ค. 2015 09:00:00 กิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลส้มป่อย 69
เทศบาลตำบลส้มป่อย ร่วมกับประชาชนชาวตำบลส้มป่อย ร่วมกิจกรรม โครงการ Bike For Dad " ปั่นเพื่อพ่อ " เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP